| Startsida | Gården | Familjen | Historia | Aktuellt | Kontakta | Karta | Tjänster | Lediga jobb |
ko

Gården

I dagsläget finns 540 mjölkkor. Totalt finns det 1400 djur.

Gårdens viktigaste resurs är de 9 medarbetarna.

Det odlas majs, vall, spannmål, oljeväxter och utsädesärtor till Findus.

140 hektar betesmark. 680 hektar åkermark. 40 hektar övrig mark. 1320 hektar skog.

Total areal 2180 hektar.


skog
kvigor

adress: Christinelundsgård, 388 91 Vassmolösa | telefon: 0480-35005 fax: 0480-35042 | E-post:christinelundsgard@hotmail.com

webbdesigner: Anita Cedergren